EN会员申请

志愿者

首页>参与支持 > 志愿者
志愿者:周晓坤 发布时间:2017-06-06

政治面貌
中共党员

教育背景
2006.8-2009.6    东北财经大学    外国语言学及应用语言学专业    硕士
2001.9-2005.7    渤海大学            英语专业                                        学士

工作经历
2013.2-今             北京安信方达知识产权有限公司    翻译
2009.6-2012.3    湖北工业大学商贸学院           英语老师

培训经历
2016.12-217.2    法律翻译培训
2016.2-2016.9    司法培训
2011.3-2011.7    佳华英语口译培训

荣誉奖励
荣获2004-2005、2003-2004、2002-2003各年度学院二等奖学金
荣获2004-2005、2003-2004、2002-2003各年度优秀学生干部
联系我们    支持我们  新浪微博:http://weibo.com/iccaw